Всеукраїнська громадська організація

Асоціація  вчителів біології України

За радісне й успішне навчання!

Авторська робота вчителя біології ДЗОШ№58 Москвічової Т.М.

по реалізації проектної технології у рамках лісної педагогіки.

 

ПРОЕКТ МУДРІСТЬ ЗЕМЛІ

 

 

Наукова актуальність проблеми:

 

Пріоритетним напрямком діяльності сучасних педагогів і всього суспільства в цілому є збереження і зміцнення здоров'я дітей. Оскільки  лише здорові діти можуть  успішно засвоювати знання й у майбутньому здатні прогресивно й продуктивно працювати. Тому профілактика, збереження, зміцнення й удосконалення здоров'я (інтелектуального, емоційного, духовного, морального, фізичного і соціального) в решті решт є національним проектом, що окупається добре.

Даний проект є актуальним у техногенному регіоні в умовах нарастаючої  екологічної катастрофи, що охопила своїм подихом саму людини з середини, убиваючи її через воду, що вона п'є, через повітря, яким вона дихає, через їжу, яку вона їсть і через ефір, який  сприймає.

   Досягти реалізації проекту можна використовуючи нові напрямки, освітні технології, що розширюють можливості навчання й виховання дітей, які формують в учнів  загальнонавчальні, спеціальні, здоров’язберігаючі знання й уміння.

 

Ціль інноваційної розробки:

 

Залучити учнів до науково-дослідної, науково-пізнавальної, експериментально-практичної, природоохоронної, еколого-коррекційноїй і корекційно-динамічної діяльності.

Формування  у творчої особистості креативного мислення, цілісного уявлення про природу.

Потреба мотивувати учнів розвиватися інтелектуально, личностно, духовно і фізично. 

Викликати зацікавлення учнів  щодо необхідності цінувати, берегти і зміцнювати своє здоров'я. Змінити ставлення до нього, визначивше його пріоритетне місце в ієрархії життєвих цінностей.

 

Очікувані результати:

 

Зниження негативних наслідків техногенного впливу на природу і людину.

Залучити учнів до науково-дослідніцької, науково-пізнавальної, експериментально-практичної, природоохоронної, эколого-корекційної і корекційно-динамічної діяльності.

Формування  у творчої особистості креативного мислення, цілісного уявлення природи.

Мотивувати потребу учнів розвиватися інтелектуально, особистісно, духовно і фізично. 

Зацікавити учнів  у необхідності цінувати, берегти й зміцнювати своє здоров'я. Змінити ставлення до нього, поставивши його на пріоритетне місце в ієрархії життєвих цінностей.

 

План реалізації

1 етап – орієнтований. Триває 3-4 тижні.

Включає такі фази:

колективної й індивідуальної наради;

створення груп спілкування для обговорення різних тем і пропозицій для запровадження нових форм роботи;

аналіз індивідуального досвіду.

2 етапрозробки. Триває 3-4 тижні.

Включає такі фази:

розробка індивідуальних завдань;

аналіз індивідуального досвіду;

розробка колективних завдань;

визначення цілей;

визначення ресурсів.

3 етап – реалізації проекту. Триває 12-14 місяців.

Включає такі фази:

обговорення і вибір методів досліджень і пошуку інформації;

самостійну роботу учнів над завданнями;

проміжні обговорення досягнутих результатів;

оформлення проекту.

4 етап – етап презентації результатів проекту. Триває 10-12 місяців.

Включає такі фази:

підготовка презентації;

захист проекту.

5 етап – етап оцінки проекту. Триває 6-7 місяців.

Включає такі фази:

очікувані результати;

форми й методи реалізації;

план реалізації;

оцінка результатів проекту;

бюджет, ресурси;

можливості подальшого розвитку проекту.

 

Практичні результати:

           Учні загальноосвітньої школи №58 (відповідно до договору зі співробітниками кафедри ботаніки й екології ДонНУ) протягом 3 років проводять експериментальну діяльність і науково-дослідну роботу в урочищі «Путилівський ліс». Керуючись з даною роботою «Сучасний стан урочища «Путилівський ліс» у межах МАН «Секція лісове господарство» разом з Донецьким обласним еколого-натуралістичним центром, Донецьким ботанічним садом НАН України, Державним управлінням екології природних ресурсів.

           Підготовлено наукове обґрунтування і клопотання на організацію в урочищі ботанічного пам'ятника природи місцевого значення.

На  V  науково-дослідній конференції «Картини світу. Століття ХХІ» в номінації «Краща дослідницька робота школи» учні ДЗОШ № 58 були нагороджені грамотами.

           Брали участь у конкурсі в секції «Юний ботанік» МАН при Академії наук України.

     Оргкомітет V Міжнародної наукової конференції аспірантів і студентів висловив подяку учням ДЗОШ № 58 за активну участь у роботі конференції.

           Учні брали активну участь у всеукраїнській акції «Майбутнє лісу у твоїх руках» і вибороли I місце в конкурсі на кращий реферат за темою: «Людина і ліс», в обласній 20-й дитячій конференції «Екологія Донбасу в XXI сторіччі», Всеукраїнській акції „Збережемо первоцвіт”,  разом з Кіровським лісництвом  м. Донецька проводили природоохоронну діяльність, підвищуючи інтерес учнів до природи та її значення в житті і здоров'ї людини.

 

Висновки

Реалізація даного проекту можлива не тільки в даній школі, але й в інших навчальних закладах, він може бути використаний для вивчення екологічного, а також соціального проектів міст і населених пунктів.

 

        Тут дивись карту урочища «Путиловский лес»

           Повернутись на авторську сторінку

Copyright © АВБУ 2007 Всі права захищені

При використанні матеріалів посилання на автора і сайт обов’язкове