Всі права захищені © АВБУ. Використання матеріалів в комерційною метою тільки з  дозволу автора avbu@ukr.net
Авторська сторінка
Copyright © Додь В.В.,АВБУ,, використання матеріалів лише для навчання в некомерційних цілях
Додь  Володимир Васильович

Самостійна робота Біологія 10 клас. Вступ


Скачати тут завдання для самостійної роботи


Крім того тестові завдання з теми

                                                        Варінант 1

Елементарна біологічна система :

а)Клітина   б)Екосистема   в)Біосфера   г) Ноосфера

Винахідники першого мікроскопа :

а) Янсени   б) Гук   в) Галілей  г) Шванн

Клітинну будову рослинних тканин було відкрито при вивченні :

а) Кореня   б) Корка   в) Серцевини   г) Листків

Основні положення клітинної теорії були сформульовані в такому році :

а) 1665    б) 1825   в) 1839  

Максимальне збільшення сучасних світлових мікроскопів (в тис. разів) :

а) 4  б) 3   в) 2   г) 1

Поверхневий апарат клітини складається з :

а) Мембрани   б) Надмембранних структур   в) Підмембранних структур    г) Ядра

Основа цитоплазми :

а) Вода   б) Білки   в) Гіалоплазма   г) РНК    д) Ліпіди

Поділ організмів на групи залежно від рівня організації :

а) Еукаріоти   б) Паразити  в) Звірі  г) Прокаріоти  

До надцарства прокаріоти входять царства :

а) Тварини    б) Бактерії    в) Рослини    г) Гриби   д) Ціанобактерії

Який агрегатний стан клітинних включень :

а) Краплини   б) Бульбашки  в) Кристали   г) Зерна  

Як називається куляста замкнена структура деяких бактерій з фотосинтезуючими пігментами :

а) Хлорофіл   б) Хлор   в) Хроматофор   г) Хлоропласт 

Вкажіть положення сучасної клітинної теорії .                                                     Варіант 2

Групи організмів за кількістю клітин :

а) Одноклітинні   б) Паразити  в) Колоніальні  г) Багатоклітинні

Століття, в якому був винайдений мікроскоп :

а) 15   б) 16   в) 17   г) 18

Антоні ван Левенгук відкрив і описав :

а) Яйцеклітину   б) Бактерії   в) Еритроцити і сперматозоїди хребетних тварин   г) Інфузорії

Ядра в клітинах рослин описав :

а) Пуркіне   б) Броун   в) Шванн   г) Гук

В електронному мікроскопі  застосовують потік :

а) Світла   б) Ядер   в) Електронів  г) Йонів 

Склад клітини (крім бактерій та ціанобактерій) :

а) Цитоплазма   б) Ядро   в) ДНК   г) РНК  д) Поверхневий апарат

Система мікротрубочок  та мікрониток в клітині це :

а) Цитоскелет   б) Цитоплазма   в) Цитологія  г) Гіалоплазма

Організми, клітини яких не мають ядра :

а) Еукаріоти   б) Паразити  в) Звірі  г) Прокаріоти

До надцарства еукаріот входять царства :

а) Тварини    б) Бактерії    в) Рослини    г) Гриби   д) Ціанобактерії

10.Включення в клітині бувають у вигляді таких хімічних речовин:

а) води  б) солей   в) вуглеводів  д) АТФ

11.Органели руху бактерій це:

а) війки  б) кінцівки  в) крила  г) плавники  д) джгутики

Вкажіть положення сучасної клітинної теорії .
Всеукраїнська громадська організація
Асоціація  вчителів біології України

За радісне й успішне навчання!
Вчителям біології