Всі права захищені © АВБУ. Використання матеріалів в комерційною метою тільки з  дозволу автора avbu@ukr.net
Авторська сторінка
Copyright © Додь В.В.,АВБУ,, використання матеріалів лише для навчання в некомерційних цілях
Додь  Володимир Васильович

Тестовий контроль. Біологія 10 клас. Цитологія

Варінант 1

1. Система шкірочок, плівок (з лат.) клітин еукаріотів:

   а) ДНК; б)РНК; в)мембрани; г)цитоплазма; д)цитоскелет;

2. Модель будови біологічних мембран:

    а) рідинно-мозаїчна  б)рідинно-кристалічна  в)рідинно-ліпідна

3. Явище проникнення через плазматичну мембрану речовин без витрат енергії в результаті  теплового руху молекул:

    а) фагоцитоз б) ендоцитоз в) дифузія г) піноцитоз

4. Процес поглинання клітинною рідини разом із розчиненими в ній сполуками:

    а) фагоцитоз б) ендоцитоз в) дифузія г) піноцитоз

5. Вибіркове проникнення речовин через мембрани за рахунок різниці концентрації забезпечує:

    а) активний транспорт б) пасивний транспорт

6. Хім. склад  клітинної стінки рослин:

    а) целюлоза  б) лігнін    в) глікоген   г) хітин    д) крохмаль

7. Коли було відкрито явище фагоцитозу?

    а)  1665      б) 1825     в) 1839    г)1892

8. Явище виходу води із клітини:

    а) плазмоліз     б) деплазмоліз    в) кон’югація     г)піноцитоз

9. Надмембранна структура плазматичної  мембрани:

    а) глікопротеїд     б)   гліцерин      в)  глікокалікс

10.  Що належить до підмембранних комплексів (в т.ч. і одноклітинних тварин)?

    а)  мікротрубочки    б) мікронитки    в) мікрофіламенти г)пелікула

11. Які з цих органел одномембранні ?

     а) ендоплазматична сітка    б) комплекс Гольджі      в) лізосоми    г)  вакуолі

12. Частини ядра:

      а) пори    б) матрикс    в)сік      г)ядерце     д)хроматинВаріант 2

Хім. склад біологічних  мембран:

а)  білки    б) ліпіди      в) вода      г)вуглеводи

Канальці  молекул білків або їх комплексів в біологічних мембранах:

а)   продихи    б) пори      в) сочевички  

Активне захоплення твердих об’єктів мікроскопічних розмірів мембранами:

      а) фагоцитоз   б) ендоцитоз    в) дифузія    г) піноцитоз

Види ендоцитозу:

      а) фагоцитоз   б) ендоцитоз   в) дифузія   г) піноцитоз

Вибіркове проникнення речовин через мембрани із втратами енергії забезпечує:

      а) активний транспорт   б) пасивний транспорт

Хімічний склад клітинної стінки рослин

а) целюлоза    б) ліпіди   в) білки   г) двооксид силіцію   д) солі кальцію

Явище фагоцитозу відкрив

а) Гук   б) Пуркіне   в) Шванн    г) Мечников    д) Шлей ден

Явище надходження води в клітину з розчину солей, де концентрація нижча ніж у її цитоплазмі

           а) плазмоліз     б) деплазмоліз    в) кон’югація     г)піноцитоз

Що забезпечує безпосередній зв’язок клітин з оточуючим середовищем

            а) глікопротеїд      б) гліцерин      в) глікокалікс

З чого складається цитоскелет клітини

      а)  мікротрубочки    б) мікронитки    в) мікрофіламенти   г)пелікула

Які з цих органел двомембранні

      а) мітохондрії б) хлоропласти в) лейкопласти г) хромопласти д) ядро

Склад хромосоми

      а) ДНК    б) РНК    в) білки    г) ферменти
Всеукраїнська громадська організація
Асоціація  вчителів біології України

За радісне й успішне навчання!
Вчителям біології