Всі права захищені. АВБУ 2007-2010 рік. Використанні матеріалів тільки з дозволу авторів avbu@ukr.net
Надсилайте свої думки на e-mail: avbu@ukr.net. Тут буде опубліковано….


Щодо програми АВБУ з біології для 7 класу  12-річної школи:

Від Шевченко С.М. Суми 09.12.07      serg@chereda.net
Шановні колеги! Мав нагоду ознайомитися з програмою за 7 клас. Нажаль не можу розділити ваш оптимізм щодо даної програми. Вона являє собою варіант, причому поганіший, програм радянських часів. Практично все один до одного, окрім, мабуть, розділу з екології. Хочу нагадати, що той традиційний варіант був побудований на базі суто емпіричної біології ХІХ століття. Хоча Ви і декларуєте так звані «загально біологічні поняття», але неозброєним оком видно, що автори слабко розуміються на цьому. Наприклад, декларується пріоритетність фізіологічних понять, а виходячи зі змісту програми, їх там обмаль і знов на перший план висувається анатомія і морфологія рослин.

Дозвольте запитати – а де поділися еволюційні поняття?! Концентрична побудова курсу була розкритикована ще у 90-ті роки і там група авторів чітко зазначала, що саме еволюційні поняття неабияк сприяють формуванню науково-теоретичного світогляду.

В пояснювальній записці обходять стороною такі важливі змістовні речі, як інтелектуальні вміння продуктивної діяльності. Як планується їх формувати? З пропонованого навчального змісту це виглядає утопічно. Ми повинні розуміти, що теоретичне мислення можна сформувати лише використовуючи теоретичні узагальнення сучасної біології. В 7 класі можна запропонувати три таких узагальнення: фізіологічні, екологічні та еволюційні в рівному співвідношенні. В іншому випадку всі зусилля марні. Тепер зверніть увагу на логіку процесу засвоєння. Нажаль це також біла пляма в даній програмі. А саме від логіки залежить якість розвитку наших учнів. Якщо, а судячи з програми це так, пропонується натурне вивчення живого, то неодмінно отримаєте емпіричну логіку засвоєння, тобто відомі розумові дії аналізу і синтезу, порівняння, класифікації, емпіричного узагальнення. А де пошукова діяльність та її дидактичне забезпечення? Де навчання розумовим діям творчості?  Де вихід на світоглядне розуміння біологічної картини світу? Можна ще багато ставити питань типу «а де…?».

Зі с змістовної точки зору модель навчання повинна виглядати зовсім іншим чином. Необхідно за основу покласти діалектичну логіку засвоєння і згідно неї вибудовувати навчальний зміст. Прошу не плутати з дедукцією та індукцією. Такий варіант я запропонував у підручнику «Біологія 6» 1996 та 2005 року. Нажаль дані ідеї не знайшли порозуміння.

На закінчення короткого резюме хочу сказати, що працюю в школі з 1970 року, маю відповідні регалії тощо. Дуже хотілося б щоб вчителі біології України подали приклад грамотного підходу до надзвичайно важливої справи навчання молодого покоління саме сучасній!!! Біології.

З повагою канд.пед.наук, вчитель вищої категорії, лауреат конкурсу «Вчитель року 90», відмінник освіти СРСР, УкраїниВід Шевченко С.М. Суми 10.12.07      serg@chereda.net
Якщо мова йде про конструктивізм, то маю бажання обмінятися думками з цього приводу. Маю деякі напрацювання з методики зоології та загальної біології. На сторінках сайту можна спробувати викласти альтернативну модель навчання. Мої методичні розробки спираються на теорію змістовного узагальнення Давидова В.В. та дидактичну концепцію Скаткіна, Лернера, Краєвського. Я навчався свого часу в АПН СРСР і з цими вченими зустрічався і глибоко переконаний, що ґрунтовнішого підходу не зустрічав. В свій час, набравшись сміливості , спробував ці дидактичні засади реалізувати в методиці біології. Нажаль ця проблема набагато складніша, ніж уявлялося спочатку, оскільки вона торкається всього процесу навчання та вимагає відповідної ґрунтовної перепідготовки вчителів.

Сама модель процесу навчання біології обов’язково вимагає переосмислення мети, змісту, методів, засобів. Навіть проблема пізнавального інтересу та мотивації навчальної діяльності виглядає зовсім по-іншому.

Якщо ви пристаєте на цю пропозицію, то у мене прохання – в якій формі це буде виглядати? Через переписку, чи через обмін думками безпосередньо на сайті? Хотілося б щоб в обговоренні взяли участь всі бажаючі. З повагою, ШСМ.

Всеукраїнська громадська організація
Асоціація  вчителів біології України

За радісне й успішне навчання!
Форум